Historie - Muziektafel

Ga naar de inhoud

Historie

TERUGBLIK
In het voorjaar van 1989 bedachten enkele leden van deze Sociëteit dat er een Muziektafel zou moeten komen.
Als lid van het College van Bestuur speelde de heer Gisolf een belangrijke en stimulerende rol bij het tot stand komen van deze tafel.
Doel van de nieuwe tafel was om Witteleden enige malen per jaar te laten genieten van optredens van beroepsmusici met een overwegend klassiek repertoire.
Op 11 april 1989 was de Mu¬ziektafel in De Witte een feit.
Een driemanschap: de heren E Van den Berg, M.J. van Hunen en E.D. Kunst verzorgde de organisatie.
De concerten konden worden georganiseerd dankzij de samenwerking met de Steenbergen Stichting, die zorgde voor de gages van de musici, terwijl de Stichting Starttalent musici selecteerde en programma's vaststelde.
De Muziektafel zorgde voor toehoorders en zaalruimte.
Naast de optredens van jongeren die net hun conservatoriumopleiding hadden afgerond en een breed repertoire hadden waren er ook leden die voordrachten over muziek hielden en er was ook wel eens een lid dat zijn Tafelgenoten trakteerde op pianospel.
Bijna tien jaar later werd het voorzitterschap overgenomen door Wittelid Gerard Bijlsma, die van 1998 tot 2004 geheel alleen alle bestuurtaken op zich nam.
Ook nam hij met zijn vioolspel een aantal concerten voor zijn rekening.
Toen de Tafel begin 2004 op zoek was naar een nieuwe voorzitter werd Hans Vleeschouwer, zelf professioneel musicus, benaderd.
Met Henk Meppelder als secretaris en Eric van den Akker in de functie van penningmeester was hij bereid het voorzitterschap op zich te nemen.
Het ledenbestand omvatte toen ongeveer tachtig personen.
Dankzij zijn vele contacten in de muziekwereld wist voorzitter Vleeschouwer het programma voor velen steeds weer verrassend en aantrekkelijk te maken.
Voorts mag het zeker een klein wonder heten dat het bestuur er steeds weer in is geslaagd om gerenommeerde musici te laten spelen voor de Muziektafel.
Soms waren er ook heel bijzondere instrumenten te beluisteren.
In November 2009 vierde de Muziektafel haar 20-jarig bestaan met een mooi concert en een diner.
Dankzij de schenking van een nog in originele staat verkerende Bechsteinvleugel uit 1887 aan de Sociëteit door Wittelid Olav van Hees kon de Muziektafel voortaan beschikken over een prachtig instrument.
De overdracht van de vleugel vond plaats tijdens de viering van het 20-jarig jubileum op 10 november 2009.
Gedurende de laatste tien jaren van haar bestaan hebben er jaarlijks steeds zes muziekevenementen plaats gevonden: kleine concerten van een uur en een enkele keer een  lezing.
Het toen fungerende bestuur heeft aldus in de afgelopen 10 jaar 60 evenementen georganiseerd.
Ondanks de geringe contributie die van de leden wordt gevraagd, lukte het steeds weer om uitstekende jonge en minder jonge beroepsmusici uit binnen- en buitenland in De Witte te laten spelen, solo, als duo of in een klein ensemble.
Niet onvermeld mag blijven dat de musici die na afloop vaak bleven dineren aangenaam verrast waren door het prachtige sociëteitsgebouw en door de vriendschappelijke en informele sfeer.
Het ledental van de Muziektafel is inmiddels gestegen tot boven de  honderd en is nog stijgende.
Op 15 april 2014 heeft de Muziektafel het 25-jarig bestaan gevierd met een bijzonder concert in de Grote Zaal en aansluitend een driegangen diner in de Pleinzaal.
Het concert was vrij toegankelijk voor alle leden van de Sociëteit.
Het optreden van de meestercellist Steven Bourne met begeleiding door de concertpianiste Daniëlle Bourne kan met recht een muzikaal hoogtepunt worden genoemd.

Terug naar de inhoud