Muziektafel

Ga naar de inhoud
MUZIEKTAFEL BIJ SOCIËTEIT DE WITTE

De Muziektafel is een open tafel met meer dan 100 leden, maar er is nog volop ruimte voor uitbreiding.
Het lidmaatschap staat open voor alle leden van de Sociëteit die graag muziek beluisteren.
Het is dus geen voorwaarde om zelf te kunnen musiceren of daarover te kunnen discussiëren.
Doel van de Muziektafel is om in een gemoedelijke sfeer binnen de Sociëteit concerten te laten plaatsvinden voor de leden van de Muziektafel en hun introducé(e)s.
Dit biedt tevens een unieke gelegenheid om met de musici in persoonlijk contact te komen.
Veelal nodigen wij jonge musici uit die hun conservatoriumopleiding hebben voltooid en bieden wij hun een gelegenheid aan om podiumervaring op te doen.
Een enkele keer wordt een voordracht over een muziekonderwerp geagendeerd, gecombineerd met (af)gespeelde muziek.
De concerten worden in de regel gehouden op een dinsdagavond van 18.30 uur tot circa 20.00 uur in de Grote Zaal.
De Muziektafel organiseert een zestal activiteiten per jaar verdeeld over twee seizoenen, te weten in de maanden maart, april, mei in het voorjaarsseizoen en de maanden september, oktober, november in het najaarsseizoen.
In de programmering wordt gestreefd naar een grote verscheidenheid van muziekvormen.
De jaarcontributie voor 2018 bedraagt € 40,- per lid en € 20,- voor een partnerlidmaatschap, toegang tot de concerten is dan verder vrij.
Het banknummer van de Muziektafel is: NL48INGB0003593006 ten name van Witte Muziektafel.
Introducé(e)s betalen € 10,-- per keer, te voldoen aan de penningmeester bij het bezoeken van het concert.
De contributie wordt voor de volle 100% besteed aan het bekostigen van de optredende musici.


Website ontwerp: F.H. Meppelder
Gemaakt met: Incomedia WebSite X5 V2019-Professional

Terug naar de inhoud